Prettig leven zonder contactlenzen, bril of leesbril.
dr. Binkhorst Eye Center
Klik hier voor meer reacties van patiënten

Kwaliteitszorg

Het dr. Binkhorst Eye Center beschikt over een uitgebreid kwaliteitshandboek. In dit handboek worden al onze procedures beschreven. Dit handboek is een belangrijk werkinstrument.
Niet alleen is dit een leidraad voor onze medewerkers, ook hebben wij dit nodig om onze kwaliteit continue te bewaken en eventueel te verbeteren. Deze processen worden ook gecontroleerd door onafhankelijke erkende instituten zoals Kiwa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

NOG

Onze oogartsen zijn lid van het NOG, dit is het Nederlands oogheelkundig gezelschap en van het NGRC (Nederlands Gezelschap van Refractie Chirurgen). Het NOG heeft als richtlijn de consensus refractiechirurgie opgesteld. De consensus is een belangrijke leidraad voor het verrichten van hoogwaardige veilige refractiechirurgie. Alle geregistreerde oogartsen hanteren deze richtlijnen en het NOG ziet hierop toe.

Contact

Impressie

Korte impressie

Klik hierboven voor een korte impressie van dr. Binkhorst Eye Center.

Brochure