Prettig leven zonder contactlenzen, bril of leesbril.
dr. Binkhorst Eye Center
Klik hier voor meer reacties van patiënten

Complicaties

Geen enkele vorm van chirurgie is risicoloos. En hoewel wij met de grootse mogelijke zorg en professionaliteit werken, kunnen ook bij refractiechirugie complicaties ontstaan. Hoewel de kans hierop bijzonder klein is, vinden wij het belangrijk u te informeren over mogelijke complicaties:

  • Onder- of overcorrecties
  • Verblindingsverschijnselen
  • Infecties
  • Flapcomplicaties (Lasik)

Onder- of overcorrecties
Onverhoopt kunnen we iets teveel of iets te weinig corrigeren. Over het algemeen komen ondercorrecties meer voor dan overcorrecties. De kans op onder- of overcorrecties neemt toe naarmate de afwijking groter is. De afwijkingen kunnen meestal na enkele maanden bijbehandeld worden. In de tussenliggende periode bent u wellicht genoodzaakt tijdelijk een bril te dragen.

Verblindingsverschijnselen
In de vroege postoperatieve periode ziet ongeveer 5 tot 10 procent van de behandelde patiënten.

  • lichtflitsen(starbursting); of
  • halo’s (kring rondom een lichtbron).

Dit doet zich vooral voor in het donker bij mensen met een erg grote pupil. Deze klachten verdwijnen meestal binnen enkele maanden.

Infecties
Vaak denken patiënten dat dit de meest voorkomende complicatie is. In werkelijkheid is de kans op infectie zeer klein. Statistisch is deze 1 op 5000. Bij vroegtijdige ontdekking kunnen we de infectie goed behandelen met medicatie.
Om de kans op infecties zo gering mogelijk te houden is het belangrijk dat u zich nauwkeurig houdt aan de voorschriften van de oogarts:

  • antibioticadruppels na de operatie indruppelen;
  • gedurende drie weken niet wrijven in de ogen;
  • gedurende drie weken niet zwemmen of onder de zonnebank;

Tot slot benadrukken wij dat u zodra u een rood oog heeft, direct de behandeld oogarts dient te raadplegen.

Flapcomplicaties (Lasik)
Bij de Lasik-techniek maken we een flapje in het hoornvlies. Hierbij kunnen een aantal dingen misgaan. Dit zijn gelukkig allemaal oplosbare problemen met als enige gevolg een iets tragere genezing.

Plooitjes
Sporadisch komen, enkele dagen na de operatie, plooien in het flapje. Als hierdoor uw zicht vermindert, kunnen we het flapje eenvoudig terug openmaken en de plooien gladstrijken.

Vrije flap
Bij uitzondering kan het flapje volledig los gesneden worden. Omdat de Lasik-techniek oorspronkelijk zo ontwikkeld werd, is dit geen echte complicatie. Het flapje kunnen we perfect terugplaatsen. Het flapje zuigt zich vrijwel onmiddellijk vast.

Epitheelingroei
Het epitheel is het bovenste deklaagje van het hoornvlies. Tijdens de Lasik-techniek blijft dit laagje intact. Tijdens het genezingsproces kunnen cellen vanuit de wondrand onder de flap doorgroeien. Dit komt voor bij nog geen één procent van de behandelingen. Meestal is het zelflimiterend en hoeven wij niets te doen. Alleen als de cellen te centraal groeien, verwijderen we ze. Dit gebeurt door het flapje voorzichtig op te tillen en de ingegroeide cellen te verwijderen.

Flapverschuivingen
Het verschuiven van het flapje gebeurt zelden. Het is meestal te wijten aan het wrijven in het oog. Om deze redenen adviseren we u om voorzichtig te zijn tijdens de eerste week na de operatie. Dit betekent vooral niet wrijven in het oog en ’s nachts een beschermend schelpje of bril dragen. Mocht het flapje ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch verschuiven, dan merkt u dit aan een plotse vermindering van de gezichtsscherpte. Het flapje kunnen we eenvoudig terugleggen, zonder blijvende gevolgen.

Droge ogen
Na een Lasik-behandeling is de traanfilm soms wat verstoord, waardoor uw ogen onvoldoende bevochtigd worden. Dit kan leiden tot een schurend gevoel, met mogelijk een wat minder goed zicht. Meestal herstelt de traanfilm zich weer na enkele weken. Om deze reden moet u tot twee maanden na de ingreep veelvuldig kunsttranen druppelen.

Regressie
Na de laserbehandeling kan er een zekere terugval zijn van resultaat. Dit komt vooral voor bij sterke bijziendheid of verziendheid. Normaliter kan een correctiebehandeling plaatsvinden.

Cornea ectasie
Na een Lasik-behandeling kan een zogeheten cornea ectasie optreden. Deze complicatie is uiterst zeldzaam. In dat geval ontstaat aan de binnenkant van het hoornvlies een soort blaasje door een verzwakking van het hoornvlies. Risicofactoren voor deze aandoening zijn, een stijl hoornvlies, hoge bijziendheid, het te diep laseren. Soms is sprake van erfelijkheid en wrijft de patiënt chronisch in de ogen met als gevolg een gedaalde elasticiteit van het hoornvlies. De behandeling van deze aandoening is intacs, riboflavineUVA of het plaatsen van een harde contactlens.

Klik op onderstaande link om te zien aan welke voorwaarden iedere behandeling moet voldoen en welke complicaties voor kunnen komen

http://www.ooglaseradvies.org/wp-content/uploads/2011/03/consensus-refractiechirurgie-2009.pdf

Contact

Impressie

Korte impressie

Klik hierboven voor een korte impressie van dr. Binkhorst Eye Center.

Brochure