Prettig leven zonder contactlenzen, bril of leesbril.
dr. Binkhorst Eye Center
Klik hier voor meer reacties van patiënten

Vooronderzoek


Het oogheelkundig en optometrisch vooronderzoek is het startpunt van uw behandeling. Het wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde optometrist en de oogarts. Aan de hand van dit onderzoek kunnen wij bepalen welke vorm van refractiechirurgie voor u wenselijk is.

Welke metingen worden uitgevoerd bij een vooronderzoek?

Bij het vooronderzoek meten wij ondermeer de pupilgrootte en de refractieafwijking van uw ogen. Ook maken wij een topografie van het hoornvlies. Hierbij wordt op zoveel mogelijk punten op het hoornvlies de kromming gemeten. Op deze manier wordt duidelijk of de kromming voldoende is om op een veilige manier de refractieafwijking te kunnen corrigeren. Ook meten wij de optische fouten (aberraties) in het visuele systeem. Aan de hand van dit uitgebreide onderzoek kunnen wij bepalen welke vorm van refractiechirurgie voor u wenselijk is. Het resultaat van het vooronderzoek wordt na afloop door de oogarts met u besproken.

Waar moet u rekening mee houden bij een vooronderzoek?

  • Het vooronderzoek duurt ca. 1,5 uur
  • Het gebruik van contactlenzen moet i.v.m. het onderzoek tijdelijk gestaakt worden:
    Zachte lenzen: twee weken voor het vooronderzoek stoppen met gebruik        
    Harde (zuurstofdoorlatende) lenzen: vier weken voor het voorzoek stoppen met gebruik
  • Tijdens het onderzoek wordt de pupil verwijd met een oogdruppel. Het is niet raadzaam om daarna auto te rijden. Daarom adviseren wij om u te laten begeleiden tijdens het vooronderzoek.


Wij vinden het belangrijk dat u uzelf na het vooronderzoek voldoende tijd gunt voor het nemen van een beslissing. Wij hanteren daarom een bedenktijd van minimaal 1 week tussen uw vooronderzoek en de behandeling.

dr. Binkhorst Eye Center vooronderzoek ooglaser vooronderzoek vooronderzoek

 

 

 

 

 

 

 
Vooronderzoek aanvragen:

Via het onderstaande formulier kunt u een vooronderzoek aanvragen.

Vooronderzoek aanvragen

Contact

Impressie

Korte impressie

Klik hierboven voor een korte impressie van dr. Binkhorst Eye Center.

Brochure