Home » Klachtenregeling

Klachtenregeling 

Binnen onze kliniek streven we naar hoogwaardige oogzorg en een hoge patienttevredenheid. Ondanks dat is het altijd mogelijk dat u niet of niet geheel tevreden bent.

In dat geval gaan we graag met u in gesprek om te kijken naar een gezamenlijke oplossing voor uw ontevredenheid. U bent ook in de gelegenheid om een klacht in te dienen bij onze kliniek, voor deze situaties hanteren we een klachtenregeling.

Klachtenregeling Dr. Binkhorst Eye Center

U kunt uw klacht schriftelijk of via e-mail indienen, waarna wij uw klacht binnen een termijn van 6 weken na ontvangst in behandeling nemen en u van een reactie voorzien.

De volgende stappen zijn onderdeel van onze klachtenregeling:

 

1. Gesprek tussen patiënt en arts

Indien blijkt dat u niet tevreden bent over de handelswijze of geleverde dienstverlening, vind een gesprek plaats met de arts. Mogelijk dat hier naar een oplossing gezocht kan worden, of de situatie afdoende opgehelderd kan worden.

2. Klachtenfunctionaris

Indien u na afloop van een gesprek met de arts niet tot overeenstemming bent gekomen over uw klacht, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is benaderbaar via onderstaand e-mail adres: 
klachten@eyecenter.nl

In ons bedrijf is hiervoor verantwoordelijk Mw. K. (Kelly) Romeijnsen – Verpoorte. 

3. Geschilleninstantie

Indien u na gesprek, al dan niet met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet tot overeenstemming komt over de klacht, kunt u zich wenden tot een geschilleninstantie. Onze kliniek is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie Zorg‘ algemeen.

Adres & contactgegevens

Verlengde van Steenbergenlaan 29 4537 BB Terneuzen T. +31 (0)117 440 390 E. info@eyecenter.nl

Openingsuren

Maandag: 8.30u – 16.00u
Dinsdag: 8.30u – 16.00u
Woensdag: 8.30u – 12.00u *
Donderdag: 8.30u – 16.00u
Vrijdag: 8.30u – 16.00u
* enkel telefonisch

Volg ons op Social Media